e-Okul Öğrenci Girişi

Sponsorlu Bağlantılar

e-Okul Yönetim Paneli

E Okul Öğrenci Giriş

E Okul ÖĞRENCİ
öğrenciler,veliler,öğretmenle,E Okul Öğrenci Girişi, e-okul veli Bilgilendirme sistemi üzerinden bilgi sağlanmaktadır. E-Okul sistemineden bilgi öğrenmek için öğrenci ve velilerin sisteme girişi bu sistem üzerinden yapılabilmektedir.e okul giriş için tc no ve öğrenci nosu gerekmektedir.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya TEOG 2014 e Okul Lise Taban Puanları

Malatya TEOG 2014 e Okul Lise Taban Puanları
E okul 2014 Teog 1. Yerleştirme Taban Puanları , ek yerleştirme ve nakil taban puanları,Yüzdelik Dilimleri,Malatya Fen Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri,Anadolu Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İmam hatip Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri, Meslek Liseleri Liseleri 2014 Teog Taban Puanları meb e-okul üzerinden alınmış resmi sonuçlardır.

Lisenin Adı Bölümü 2014 İlk Yerleştirme
Taban Puan
2014 Ek
Yerleştirme Taban Puan
Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 464,043 461,5466
Turgut Özal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 457,0515 446,9032
Beydağı Abdülkadir Eriş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 447,7534 440,1723

Okul Sınavlarının e-Okul Üzerinden İlan Edilmesi


Okul Sınavlarının e-Okul Üzerinden İlan Edilmesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar " başlıklı 45. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ortaokul 5. sınıf,6.sınıf,7.sınıf,8.sınıf ve lise 9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf ve 12. sınıfların sınav tarihleri ve sonuçları e okul üzerinden ilan edilmektedir.

Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

Okula Geç Gelme ve Devamsızlık Bilgilerini e-Okul'a işlenmesi


Okula Geç Gelme ve Devamsızlık Bilgilerini e-Okul'a işlenmesi
bilgiler öğretmen tarafından e okula işlenmektedir.Bununla ilgili yasal düzenleme MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Geç gelme" başlıklı 35. Maddesinde ve "Devam-devamsızlık ve ilişik kesme" başlıklı 36.Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre
Geç gelme

MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Uygulamayla ilgili olarak;

Okulların Resmi Tatil Günleri ve Yıllık Çalışma Takvimi

MEB Okulların Resmi Tatil Günleri ve Yıllık Çalışma Takvimi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Resmî tatil günleri" başlıklı 14. Maddesinde belirtilmiştir.Yineaynı yönetmeliğin Çalışma Takvimi başlıklı 15.Maddesinde açıklanmıştır.
Buna göre
Resmî tatil günleri MADDE 14- (1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.
(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.
ile aynı yönetmeliğin

Okullar tarafında hazırlanan haftalık ders programları


Okullar tarafında hazırlanan haftalık ders programları
MEB Okulların Haftalık ders programı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre
Haftalık ders programı
MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

MEB E-Okul Ders Seçimi

MEB E-Okul Ders Seçimi

MEB Ortaöğretim Kurumlarına bağlı okulların ders seçme işlemleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11. Maddesinde belirtilmiştir. Anılan yönetmeliğin ilgili maddesine göre e okul üzerinden yapılacak ders seçimi hakkındaki hususlar
"MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır."

Okulların Ders süresi ve günlük çalışma saatleri

Okulların Ders süresi ve günlük çalışma saatleri
Ortaöğretim Kurumlarına bağlı okulların ders süreleri ve günlük çalışma sireleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9. Maddesinde belirtilmiştir. Anılan yönetmeliğin ilgili maddesinde okulların ders süreleri ve günlük çalışma saatleri düzenlenmiştir. Ayrıca okullar bu süreleri e okul üzerindende işlemektedirler bakanlık okulların ders sürelerini ve günlük çalışma saatlerini e okulüzerinden takip edebilmektedir

MEB Yönetmeliğine göre E Okul Tanımı

MEB Yönetmeliğine göre E Okul Tanımı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4.Maddesi MEB Yönetmeliğinde kullanılan terimlerin açıklamaları yapılmış olup buna göre e okulu'un tanımı ve diğer tanımlar şöyle

MEB e-Okul Nedir?

Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

MEB Alan Nedir:

Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her birini,

MEB Atölye Nedir :

Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortamı,

MEB Bakanlık Nedir? :

Millî Eğitim Bakanlığını,

Öğretmenlerin Rotasyon Yönetmeliği Taslağı Hazırlandı

Öğretmenlerin Rotasyon Yönetmeliği Taslağı Hazırlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama ve yer değiştirme taslağı çalışmalarını tamamladı.

A A

MEM Ortak Sınav TEOG Sınavı Tarihleri Ne zaman?

MEM Ortak Sınav TEOG Sınavı Tarihleri Ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya sokulan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi doğrultusunda yılda iki defa yapılan Ortak Sınavlar ve Ortak Sınavlar Mazeret Sınavlarının 2014 yılı için hangi tarihte yapılacağını, 2015 Yılında Ortak Sınav Tarihleri ve Ortak Sınav Mazeret Sınavı tarihlerinin yapılma tarihlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz MEB E okul sisteminden alına bilgilerden faydalanabileceğiniz gibi e okul sınav tarihleri bölümünden de takip edebilirsiniz

MEB 2014-2015 ORTAK SINAV TAKVİMİ

Sıra Sınavın Adı TEG Sınav Tarihi
1 ORTAK SINAVLAR -1(2014- 2015) 26-27 KASIM 2014
2 ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1(2014-2015) 13-14 ARALIK 2014
3 18 ORTAK SINAVLAR(2014-2015)-2

e-Okul Sistemi üzerinden Öğrenci Kayıt İşlemleri

e-Okul Sistemi üzerinden Öğrenci Kayıt İşlemleri
MEB tarafından okullara yapılan kayıt işlemlerini tamamı e okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt işlemleri" başlıklı 22. Maddesinde - (1) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve/veya yetenek sınav puanına göre öğrenci alan okullara süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar bu okullara kayıt haklarını kaybederler.

MEB 2014-2015 Sınav Takvimi

MEB 2014-2015 Sınav Takvimi
Meb sınav tarihleri,MEB tarafından 2014-2015 Tarihlerinde yapılacak olan sınavlar,sınav adı,sınav tarihleri aşağıda verilmiştir. bu sınavlardan bazılarına e okul üzerinden başvurup yine sonuçlarını e okul üzerinden öğrenebilirsiniz.

MEB 2014-2015 SINAV TAKVİMİ

Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi
1 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
2014/MTSAS-8
18.Eki.14
2 Açık Öğretim Ortaokulu - I. Dönem Sınavı
2014-2015/AÖO-1
19.Eki.14
3 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Bilgisayar İşletmenliği –II. Yazılı Sınavı
2014/Bİ-3
19.Eki.14
4 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Emlak Danışmanlığı- Mortgage Brokerliği
2014/ED_MB-3
19.Eki.14

E Okul Öğrenci Bilgi Formu Örneği

E Okul Öğrenci Bilgi Formu e-Okul sisteminde öğrenci dosyası oluşturmak için gereken bilgileri temin etmeye yaramaktadır.Okul yöneticileri e okul öğrenci dosyası oluşturabilmek için gerek duydukları bilgileri velilerden aşağıdaki formu kullanarak temin edebilirler

Öğrenci Bilgi Formu İndir Tıkla

e-okula uyumlu bir formla en son güncel halini sitemizden alabilrsiniz
Öğrenci Tanıma Formu dosyası, Rehberlik Dosya ve Testleri bölümünde bulunmaktadır. Öğrenci Tanıma Formu
Önemli Not: Orta öğretim kurumlarına yerleştirme işleminde öğrencilerin e-okul bilgileri kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilere ait bilgilerin tam ve güncel olması gerekmektedir. Aile ve öğrenci ile ilgili tüm gelişme ve değişikliklerin zamanında okul idarelerine bildirilmesi gerekmektedir.

E OKUL ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ

Şanlıurfa TEOG 2014 e Okul Lise Taban Puanları

Şanlıurfa TEOG 2014 e Okul Lise Taban Puanları
E okul 2014 Teog 1. Yerleştirme Taban Puanları , ek yerleştirme ve nakil taban puanları,Yüzdelik Dilimleri,Şanlıurfa Fen Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri,Anadolu Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İmam hatip Liseleri 2014 Teog Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri, Meslek Liseleri Liseleri 2014 Teog Taban Puanları meb e-okul üzerinden alınmış resmi sonuçlardır.

Lisenin Adı Bölümü İlk Yerleştirme
Taban Puan
Ek Yerleştirme Taban Puanı
Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 469,0279 468,165
TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 461,4318 460,6621
Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 447,7026 446,8548

Webdesign by Desk02